Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Lene Hyldeqvist Laursen

hyldeqvist@hotmail.com

mobil 2636 4660

 

Næstformand

Pernille Mærsk

maerskpernille@gmail.com 

mobil 2212 7800

 

Kasserer

Benedikte Ejderskov

 

Rie Kirketerp Christensen

Nuka Signe Pape Thomsen 

Siv Schack Linnemann

Julie Mejdahl

Karen Thormann