Kontakt

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
Ulla Sassarsson
us@frinet.dk
mobil 2560 9741

Næstformand
Kiss Hersleb Ghodt
kiss@ghodt.dk
mobil 2521 6880

Kasserer
Susanne Ladefoged

Øvrige medlemmer
Pia Toft Glavind
Karina Sloth

Suppleanter
Maria Holmgren
Eva Duval