Kontingent

Medlemskontingent for 2014

  • Enkeltmedlemskab årligt kr. 250,-
  • Familiemedlemskab årligt kr. 250,- (i alt for alle aktive medlemmer på samme adresse).

Optagelse som medlem af Fákur sker ved registrering på Sporti. Her aktiverer du skemaet til indmeldelse og finder oplysninger om indbetaling.

I medlemskabet får du adgang og stemmeret til generalforsamlingen samt gratis adgang (eller reduceret pris ) til nogle af de udbudte arrangementer så som dyrlægeforedrag og undervisning i Fákur-regi.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. april. Ved indmeldelse betales for det pågældende kalenderår uanset indmeldelsestidspunkt.